RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z koniecznością dostosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AGNES WOŁK ARGASIŃSKA ARGASIŃSKI WOŁK KARACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000188903, NIP: 5340011755, REGON: 011215829)
  2. Z Administratorem można kontaktować się mailowo pod adresem: info@agnes.waw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ww. rozporządzeniem art. 6 ust 1: w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pani/Pana ze Spółką;  przedstawienia oferty własnych produktów spółki;  w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją zamówienia, w odniesieniu do którego Pani/Pan zawarli z Administratorem umowę.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  5. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu przedstawienia oferty i/lub zawarcia umowy. Bez przekazania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o przesłanie wyraźnego sprzeciwu w formie pisemnej na adres: info@agnes.waw.pl